20.let sboru

Rok 2019 je pro Ženský pěvecký sbor Krnov velmi důležitý. V letošním roce ( na podzim ) budeme slavit 20. let trvání sboru.

Jsme těleso, které se neustále vyvíjí a mění.

Během dvaceti let jsme se postupně rozrůstaly počtem členů (od 13 členek až k počtu 30) a repertoár měnily dle aktivit (koncertů) a našich schopností. Jsme rády, že jsme se staly součástí města Krnova a mohly ovlivňovat jeho kulturní dění.

V letošním roce uskutečníme řadu koncertů, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

Již nyní se na Vás těšíme  a věříme, že se budeme pravidelně i nadále setkávat.

About the Author
Jana Hlaviznová