DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V KULTUŘE MĚSTA KRNOVA

Ženský pěvecký sbor Krnov získal v letošním roce ocenění za dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova za rok 2018.

 

V Koncertní síni sv. Ducha byly ve středu 22. května oceněny osobnosti z oblasti umění a kultury za rok 2018. Z návrhů občanů i členů kulturní komise, které schválila rada města, letos vzešlo patnáct jmen jednotlivců a uskupení.

Mezi oceněnými byl i ŽPS Krnov, slavnostního předávání se účastnily všechny členky sboru. V letošním roce slaví sbor 20.let trvání, proto si ocenění velmi vážíme.

ocenění v kultuře za rok 2018

About the Author
Jana Hlaviznová